Ristijärven Seurakunta

Seurakuntamme kuuluu Suomen luterilaiseen kirkkoon. Ristijärven seurakunta palvelee ihmisiä Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Seurakunnan Herra on antanut tehtävän:


g kk1

"Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän pitää."
[Mt 28:18-20]

 

tapuli-ihmisiaPaikallisseurakunnan työnäkyä sävyttää ihmisten - niin nuorison kuin aikuisväen - rohkaiseminen, kutsuminen elämään Jeesukseen turvautuen, yhdessä voimia, toivoa ja iloa etsien. Tärkeää on opetella elämään ihmisenä ja ihmisiksi, jottei kenenkään tarvitse kokea: minulla ei ole ketään, joka auttaisi ja olisi tukena.

Elämän tarkoituksen ja mielen kyseleminen on seurakunnassa merkittävä tehtävä, kun pidetään esillä, tarjolla Elämän Sanaa. Hyvä on muistaa Kristuksen lähetyskäskyn painotus: jokaisella ihmisellä taivaan alla on oikeus kuulla ilosanoma Ristin Vapahtajasta.

Lue lisää: Seurakuntamme historiaa

 

PALTAMON SEURAKUNNAN VAALILAUTAKUNTA ON KOKOUKSESSAAN 30.12.2020 VALINNUT UUDEN KIRKKOVALTUUSTON 2021 - 2022. KATSO VALITUT LUOTTAMUSHENKILÖT SEURAKUNTA TIEDOTTAA OSIOSTA.

Verkkosivun saavutettavuusseloste: docxLataa.

ristijarvi